Kullanım Koşulları

İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Kullanım Koşulları” nda yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

Kullanıcı KrediKazan.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Kullanım Koşulları” nda yer alan hüküm ve şartların tamamına ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı olmayı taahhüt etmektedir.

KrediKazan.com işbu “Kullanım Koşulları” nda, dilediği ve gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olup söz konusu değişiklikleri izlemek kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı KrediKazan.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.

1. KrediKazan.com

KrediKazan.com, Doksanaltı İnternet Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir. İşbu sözleşmedeki “KrediKazan.com” terimi, Doksanaltı İnternet Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’ni ifade etmektedir.

“Kullanıcı”, KrediKazan.com’u ziyaret eden kişidir.

2. Web Sitesi ve Kullanımı Hakkında Bilgiler

2.1 Web Sitesi, kullanıcıların bankalar veya kredi veren diğer kurumlardan tüketici kredisi onayı veya ön onayı almak amacıyla başvuru yapabilecekleri, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir ortamdır. Web Sitesi’nin amacı, elektronik bir başvuru ortamı yaratarak kullanıcıların bankalar veya kredi veren diğer kurumlara yapacakları başvuru işlerini kolaylaştırmaktan ibarettir.

2.2 KrediKazan.com, Web Sitesi’nin kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, nasıl iletişim kurulacağını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, sitenin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Kullanıcı KrediKazan.com’un bu yetkisini peşinen kabul etmeyi ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

2.3 Web Sitesi’nin ve genel olarak sistemin kullanıcı tarafınızdan kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini kullanıcıya aittir. Web Sitesi’ni kullanmasından dolayı kullanıcıya ait yazılım ve/veya donanımlara gelebilecek zarar ve ziyandan kullanıcı sorumludur.

2.4 Web Sitesi’ndeki karşılaştırma tablosunda çıkan ödeme tutarları / koşullar ile bankanın göndereceği nihai teklifin koşulları arasında fark olabilir. Kullanıcı bu durumdan haberdar olarak işlem yapar. Bu farklılıklar nedeniyle KrediKazan.com hiç bir sorumluluk kabul etmez. Web Sitesi’nde, kredi kuruluşlarının KrediKazan.com'a önceden verdikleri bilgiler baz alınarak karşılaştırma yapılmaktadır. Bu bilgileri devamlı güncelleştirmek için tarafımızdan makul gayret gösterilmektedir. Ancak, karşılaştırma tablosundaki şartlar ile kredi kuruluşlarının sunacağı nihai şartlar arasında farklılıklar olabilir. Kullanıcı için bağlayıcı olan şartlar, kredi kuruluşları tarafından bildirilen nihai şartlar olacaktır.

2.5 KrediKazan.com, kredi kuruluşlarının en iyi kredi şartlarını işbu Web Sitesi aracılığıyla vereceklerini garanti etmez. Web Sitesi’de yer alan bilgiler hiç bir şekilde KrediKazan.com tarafından verilmiş bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu tür bilgi ve yorumlar sadece kullanıcıya konuyla ilgili bir fikir vermek amacıyla sağlanmış olup, hiç bir şekilde KrediKazan.com tarafından yapılmış bir tavsiye veya yönlendirme olarak nitelendirilemez. Kullanıcı, değerlendirmesini kendisi yapar ve gerektiğinde profesyonel tavsiye ve yardım almak kendi sorumluluğundadır.

3. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler KrediKazan.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Web Sitesi’ni kullanabilmek için, kullanıcının, gerçek ad veya ünvanı, telefon numarasını ve istenen diğer bilgileri sisteme girmesi gerekmektedir. İş bu koşulların tamamını veya bir bölümünü yerine getirmeyen, yanlış, eksik, yanıltıcı bilgi ile hareket eden kullanıcılar hiçbir şekil ve şart altında KrediKazan.com’dan bir talepte bulunamaz.

4. Kullanıcının Beyan ve Yükümlülükleri

4.1 Kullanıcı İşbu Web Sitesi’ni kullanmak ve burada belirtilen hizmetleri talep etmek için gerekli vasıflara sahip olduğunu, KrediKazan.com’a verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olacağını taahhüt eder.

4.2 İşbu Web Sitesi’ni kullanarak yapılan her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masraflar Kullanıcı tarafından ödenir. KrediKazan.com’un bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, kullanıcı bu konuda KrediKazan.com’u derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

4.3 Kullanıcı işbu Web Sitesi’ni kullanması sırasında, KrediKazan.com’la, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcı ve kurumlarla ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4 KrediKazan.com, kullanıcıya ait bütün bilgileri çalıştığı kredi veren kuruluşlara verebilir. Kullanıcı KrediKazan.com aracılığıyla kredi başvurusu yaparak KrediKazan.com'un çalıştığı bankalar tarafından her türlü iletişim kanalıyla iletişime geçilmesini kabul ve beyan eder.

5. KrediKazan.com’un Sorumlulukları ve Yetkileri

5.1 KrediKazan.com’un sorumluluğu, kullanıcıdan gelen bilgilerin kredi veren kuruluşlara iletilmesini sağlayacak elektronik ortamı sağlamak ile sınırlıdır. Kredi tesisinden doğan hak ve sorumluluklar, söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında KrediKazan.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcının KrediKazan.com’dan hizmet almış olması, KrediKazan.com’un, kredi veren kuruluşun veya kullanıcının edimini garanti ettiği, kredinin verileceğini veya geri ödeneceğini taahhüt ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, kredi sözleşmesinden doğan borçlardan dolayı kullanıcı veya kredi veren kuruluş KrediKazan.com’dan hiç bir talepte bulunamaz. Krediler, kredi kuruluşları tarafından verilmektedir. KrediKazan.com, kredi vermemekte, sadece kredi veren kuruluşlar ile kredi talep edenler arasında bilgi aktarımı yapılmasını sağlayan bir elektronik platform sunmaktadır. KrediKazan.com, kullanıcının aldığı kredi ile satın alacağı mal ve hizmetler konusunda da hiç bir sorumluluk kabul etmez ve bunlara ilişkin hiç bir garanti vermez. KrediKazan.com, kullanıcı ile, bu mal ve hizmet sağlayıcıları arasındaki hukuki ilişkilerin tamamen dışındadır.

5.2 Kullanıcıya iletilen kredi şartları, teminat ve faiz oran ve miktarları ve diğer hususlar ile ilgili olarak Web Sitesi'nde yer alan veya kullanıcıya iletilen tüm bilgiler, kredi veren kuruluşlardan alınmış bilgilerdir. Kredi veren kuruluşların bu şartları değiştirmeleri halinde, bu durum kullanıcı ile kredi veren kuruluş arasındaki ilişkiden ibaret olup kullanıcı, değişikliklere ilişkin KrediKazan.com’dan hiç bir bir talepte bulunamaz. Bankalar ve kredi kurumları, kullanıcı başvurularına en kısa sürede cevap vereceklerini önceden KrediKazan.com’a bildirmiş ve bu sürelere uymak için azami gayret göstereceklerini beyan etmişlerdir. Ancak, KrediKazan.com’un, bu sürelere uyulacağı konusunda hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu yoktur. Bu süreler, sadece, banka ve kredi kurumlarının beyanlarıdır ve gecikme veya hiç cevap alamama nedeniyle kullanıcı KrediKazan.com’dan her hangi bir talepte bulunamaz.

5.3 KrediKazan.com, önceden bir bildirime veya kullanıcı iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi’nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir, kullanıcıdan ek bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya Web Sitesi’nin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları veya zorunlu sebeplerden dolayı da KrediKazan.com mesul tutulamaz.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1 İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları KrediKazan.com veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda kullanıcıya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt eder.

6.2 Kullanıcı Web Sitesi ve e-posta yoluyla görüş ve önerilerini bildirebilir. Kullanıcı KrediKazan.com’un, söz konusu görüş ve önerilerini dikkate almama veya istediği gibi kullanma hakkı olduğunu, bu görüş ve önerilere cevap verme zorunluluğu bulunmadığını ve bu nedenlerle her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7. Diğer

7.1 Web Sitesi sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Kullanıcı bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağını taahhüt etmektedir. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut mali durumunu olduğundan daha iyi göstermeye çalışmak, sahte isim ve belge kullanmak gibi eylemler kullanıcıya hukuki ve/veya cezai sorumluluklar doğurur. KrediKazan.com, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Ancak, KrediKazan.com’un tedbir alıp almadığına bakılmaksızın, yapılan işlemlerin tüm hukuki ve ceza-i sorumlulukları kullanıcıya ait olmaya devam eder.

7.2 KrediKazan.com, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

7.3 Kullanıcının Web sitesi kanalıyla alacağı hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

7.4 Kullanıcının İşbu Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu ve işbu Web Sitesi’ni kullanması nedeniyle doğacak tüm zararların sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Bu duruma kullanıcıdan başka, kullanıcı ile birlikte 3.kişiler de dahildir. Kullanıcıdan kaynaklanan ve KrediKazan.com’un sorumlu tutulduğu durumlarda, oluşan zarar ve ziyanı KrediKazan.com’un kullanıcıya rücu hakkı vardır.

7.5 KrediKazan.com, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale, reklam, bilgi ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. KrediKazan.com, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla KrediKazan.com’dan bir talepte bulunamaz.

7.6 KrediKazan.com, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Web Sitesi’nde belirtilen hizmetler kapsamında kullanıcıya yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-posta vs.) da gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

7.7 KrediKazan.com, burada belirtilen sistemi mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden KrediKazan.com’un, işbu Web Sitesi üzerinden verilen hizmetler nedeniyle kullanıcıya veya diğer üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Hizmetin verilmediği, hizmet şartlarının ihlal edildiği ve/veya kullanıcının veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle KrediKazan.com’dan hiç bir talepte bulunulamaz.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama