İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Şuf'a hakkı

Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren hak.

Şifre (PIN)

Banka ve kredi kartlarında kart hamilinin hesabına ulaşmasını sağlayan numerik değerlerdir. Kişiye özeldir. Kartın gerçek kart hamili tarafından kullanılıp kullanılmadığını belirler.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama