İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Bağlı kredi

Belli konutun satın alınması veya konutun alınması için belli bir satıcı ile sözleşme yapılması şartıyla kredi verilmesi halinde söz konusu olan kredi. Bankaların belli bir konutu satın alma koşulu ile konut kredisi vermeleri uygulamada inşaat firmaları ile anlaşmaları halinde söz konusu olacaktır. Bağlı kredi için, bankanın satıcı ile anlaşma yapması gerekir.

Birincil El Piyasa

Bankalar (finansman kuruluşlar) ve konut satın almak isteyen kişilerin işlem yaptığı piyasa.

Bloke Çek

Hesapta bulunan para tutarının çek ile ilgili tutar kadar blokeye alınmasını sağlayan çek türü.

Broker

Aracı, acenta.

Brüt inşaat alanı

İmar bakımından binanın inşaa edilen bütün alanları toplamı.

BSMV

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi banka ve sigorta işlemlerinden kaynaklanan gelir veya işlem tutarları üzerinden alınan vergi türüdür.

Bakiye Transferi

Ödenmemiş bir kredi kartı borcunu, bir bankadan diğerine aktarma işlemidir.

Banka Kartı (Debit Card)

Banka kartı doğrudan kart hamilinin mevduat hesabına bağlıdır. Bu hesaba şifre aracılığı ile ulaşılarak, Otomatik Vezne Makinaları (ATM) ve Satış Noktası Terminalleri'nden (POS) mal ve hizmet alma, para çekme ve sunulan diğer bankacılık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla banka müşterilerine verilen karttır.

Banka

Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama