İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Dain-i mürtehin

Rehin alacaklısı.

Daire

Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri.

Damga Vergisi

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edilen vergi.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için zorunlu hale getirilen deprem sigortasını sunmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine haiz kurum.

Değişken faiz

Borç süresince farklı faiz oranlarının uygulanabilmesi.

Devremülk

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı için müşterek müllkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı içeren gayrimenkul mülkiyeti.

Dövize endeksli kredi (DEK)

Yeni Türk Lirası olarak kullandırılan, ancak kredi kullanan kişinin riskinin döviz olarak izlendiği kredi türü (Örneğin, Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frankı veya Japon Yeni döviz cinslerinden mortgage kullanılabilir)

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama