İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Eklenti

Bir konutun veya bir binanın kullanış amaçlarından herhangi birini tamamlayan bina ve yapılar.

Emlak

Bina,arsa veya arizelerden oluşan edinilebilecek olan taşınmaz mülkler.

Emlak alım vergisi

Taşınmaz malların bedel karşılığında kazanılması veya bedelsiz kendi arsası üzerine bina inşa edilmesi gibi durumlarda alıcı veya inşaatı yapan tarafından ödenen vergi.

Emlak Beyan Değeri

Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değer.

Emlak vergisi

Konusu bina ve arazi olan ve bu bina veya arazinin maliki, intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa, malik gibi tasarruf eden kimsenin ödediği ve matrahı bina ve arazinin değeri olan ve oranı yasada ayrı ayrı gösterilmiş bulunan vergi.

Emsal

Örnek teşkil etme durumu Örnek : Bir emlağın satış veya kira değerinin benzeriyle karşılaştırılması.

Emlak Kredisi

Konut Kredisi

Emlak Bürosu

Emlak alım satımı, kiralanması ile uğraşan iş yeri, emlakçı.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama