İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Faiz

İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan getiri.

Fek

Kaldırma; bir hukuksal sınırlamanın kaldırılması; ortadan kaldırma; sona erdirme; bitirme. Örnek : İpoteğin kaldırılması.

Ferağ

Devir, devretme, bir hakkı başka birine geçirme.

Ferağ Vermek

Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak kurmak amacıyla tapu sicil müdürlüğüne gelip, düzenlenen resmi senedi imzalayarak başkası lehine tescilini istemesi eylemi.

Fesih

Devam etmekte olan bir hukuksal ilişkiyi tek taraflı olarak ileriye dönük olmak üzere sonuçlandıran bozucu yenilik doğuran irade beyanı, ortadan kaldırma, hukuki geçerliliğini sona erdirme.

Finansal Kiralama

Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakması.

Finansman Bedeli

Avans alınan paranın kullanılması nedeniyle avans veren kimseye ödenen bedeldir. Mevcut hesabınızın belirli bir yüzdesi oranında faiz uygulanır (satın almalar ve ücretlendirmeler, ödemelerle düşürülür). Bu yüzdelik oran veya faiz oranı, kart türüne göre farklılık gösterebilir.

Finansman

Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama işi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama