İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Haciz

Borçlunun borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda alacaklının istemi ile, borçlunun borca yetecek mal ve haklarına devlet aracılığı ile (icra dairesi tarafından ) el konulması.

Hakediş

İnşaatta tamamlanmış iş kısımlarının periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine bunlarla ilgili sözleşme tutarlarının periyodik olarak peyder pey ödenmesi.

Hapis hakkı

Alacaklının kendisine bir edimde bulunmadıkça elindeki şeyi borçluya vermeme hakkı Örnek: Kiraya verenin kira alacağını tahsil edememesi halinde, kiracının eşyası üzerinde hapis hakkı vardır.

Harç

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tutar ve oranlarda tapu işlemlerinden verilen tapu hizmeti karşılığında alınan para.

Hayat Sigortası

Sigortalının veya belirttiği kişinin ölümü veya maluliyeti üzerine poliçe tutarının varis veya 3.kişilere ödenmesinin üstlenilmesi Örnek : Kredi lehdarı müşterinin ölümü üzerine kredi riski poliçe tutarının bankaya ödenmesi suretiyle ortadan kalkar.

Hisse

Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen pay.

Hisse Tevhidi

Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse edinmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescili.

Hesap Özeti

Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama