İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Ortak tapu

Bir gayrimenkule müştereken sahip olunduğunu gösterir belge.

Oturma Hakkı

Bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren hak Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır. (Medeni Kanun Madde 823)

Oturma izni

Belirli bir ülkede veya bölgede bir süre oturmak için resmi makamlar tarafından verilen izin.

Otomatik Vezne Makineleri (ATM)

Kart hamillerinin banka ve kredi kartları aracılığıyla mevduat ve kredi kartı hesaplarına şifre aracılığı ile ulaşmalarını ve sunulan bankacılık hizmetlerini kullanmalarını sağlayan elektronik cihazlardır.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama