İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Rayiç

Sürüm değeri, geçerli olan değer.

Rayiç bedel

Bir ekonomik değerin değerleme günündeki normal alım satım değeri, piyasa değeri.

Rehin

Bir mal, para veya başka bir menkul ile ilgili garanti veya güvence karşılığında tutulan mal, para veya menkul kıymet.

Resmi Senet

Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşme.

Rücu

Bir ödemede bulunan kimsenin yaptığı bu ödemeyi kısmen veya tamamen, ödeme yapması gereken diğer kişilerden istemesi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama