İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Uygulama imar planı

Tasdikli halihazır haritalar üzerinde nazım imar plan esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin imar uygulama planlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılı gösteren plan.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama