İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Vade

Ödeme süresi, kredi borcunun kapatılmasına kadar geçecek olan zaman dilimi, ay.

Vaziyet Planı

Binanın yerleşim planı.

Vefa hakkı

Hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı talep ile gerçekleştirmesini isteme hakkı.

Vekaletname

Vekillik belgesi, temsil belgesi

Veraset (Mirasçılık) Belgesi

Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir. (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama